საწარმოს დაფუძნება და პროდუქციის წარმოება

2021 წლის 06 ივლისს დაფუძნდა შპს "ბეტეკა ჯორჯია";

შემუშავდა ტომრების თანამედროვე დიზაინი და დაიწყო დანადგარების გამართვის პროცესი. მოხდა პროდუქციის დამზადების გერმანული ტექნოლოგიის შესწავლა და მისი უპირატესობების განსაზღვრა;

რთული, საინტერესო, ორგანიზებული და თანმიმდევრული პროცესების შემდეგ, შესაძლებელი გახდა მოკლე პერიოდში ქართული წებო-ცემენტის ორი სახეობის ყინვაგამძლე და სტანდარტულ პროდუქციის წარმოება, რომლებიც დამზადებულია ცემენტის საფუძველზე პოლიმერის დამატებით;

წინ ბევრი სასიამოვნო სიახლე გელოდებათ!