მწარმოებლის შესახებ

შპს "ბეტეკა ჯორჯია" 2021 წლის 06 ივლისს დაფუძნდა და აქტიურად დაიწყო პროდუქციის წარმოება;

მიმდინარე პერიოდში აწარმოებს ყინვაგამძლე და სტანდარტულ წებო-ცემენტის სახეობებს, რომლებიც დამზადებულია ცემენტის საფუძველზე პოლიმერის დამატებით;

შპს "ბეტეკა ჯორჯია" წარმოადგენს ქართულ საწარმოს, რომელიც ქმნის ქართულ პროდუქციას, აწესებს ეროვნული წარმოების მაღალ სტანდარტს და ითვალისწინებს მომხმარებლის მოთხოვნებს;